11 months ago

Pranie I Pucowanie Dywanów, Wykładzin, Mebli

Czyszczenie dywanów i czyszczenie wykładzin przez naszą spółkę odbywa się metodą ekstrakcyjną która polega na jednoczesnym spryskiwaniu i odsysaniu roztworu wody i detergentu rozpylanego na powierzchni czyszczonego wykładziny. Sugerujem read more...